.

http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN ***********************************************************************************************************************************************************************************

18/04/2013

TRĂNG LÊN
Trăng lên...
Mặt đất nhoẻn cười
Ánh vàng lấp lánh nụ cười ven sông
Lá rơi... 
Nhẹ tựa như bông
Sóng sa sóng sánh trên sông ánh vàng
Mắt nai...
Chưa hết ngỡ ngàng
Màn đêm....
 Phút chốc....
Hoá vàng dưới trăng...

.