.

http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN ***********************************************************************************************************************************************************************************

05/01/2013

KHÔNG GIỜ RỒI...!


Không giờ rồi...            
           em vẫn muốn lang thang 
    Một niềm nhớ            
               hiện vàng trong khuya vắng
       Một nỗi đau
                  lạnh lùng bao giọt đắng 
          Rót vào lòng
                       vẽ đêm trắng mênh mông. 

                           * * *

             Không giờ rồi...
                          nghe gió rít lạnh đông 
                 Em thương anh
                                đêm trở mình thao thức
                     Giữa cuộc sống
                                     với vô vàn áp lực 
                          Anh nhọc nhằn 
                                           gánh cơ cực thâu canh. 

                                          * * * 

                             Không giờ rồi... 
                                          anh hỡi ngủ đi anh 
                                    Để ngày mai
                                                 một ngày xanh sẽ tới 
                                         Em bên anh
                                                       xây niềm vui phơi phới 
                                             Cuộc đời này
                                                                anh mãi trọn niềm vui. 
                                                                                                                                        7/12/2012

.